header

Kras het gehele spelgedeelte open en heeft u hierbij een Kers als symbool dan wint u de aangegeven prijs behorende bij dat symbool.