default header

Procedure om in aanmerking te komen voor agentschap bij de Canadian Bank Note Suriname N.V. ( CBNS)

Om in aanmerking te komen om toe te treden tot de Canadian Bank Note Suriname N.V. agenten bestand dient de aanvrager :

  1. Een aanvraag formulier op te halen bij het hoofdkantoor van CBNS of downloaden via de website;
  2. Dit aanvraag formulier dient naar waarheid ingevuld en terugbezorgd te worden ten kantore van de CBNS N.V.;
  3. Hierna zal een screening plaatsvinden door medewerkers van de CBNS en zal u tot slot het besluit worden medegedeeld.