header

PayDay

Results PayDay

 • 27 November 2020
 • 2
 • 7
 • 30
 • 40
 • Payday 1e Serie: Geen winnaars 12 x SRD 5000,-
 • Payday 2e / 3e Serie: Geen winnaars SRD 5000,-
 • Payday 4e t/m 7e Serie: Geen winnaars SRD 2000,-
 • Payday 8e t/m 11e Serie: 1 winnaar SRD 1000,-
 • Payday: 40 winnaars SRD 10,-
 • Payday Free Ticket: 1108 winnaars
 • Hoofdprijs
  SRD 60.000,-
  12 maanden X SRD 5000,-
 • De volgende trekking is op
  01 December 2020