header

9's In a Line

Heeft u 3 keer "9" in dezelfde rij, kolom of diagonaal, dan wint u de aangegeven prijs.