Lotto

  • De speler kiest 6 nummers tussen 1- 32 of kiest voor een quick pick.
  • De prijs per combinatie bedraagt SRD 2,-.
  • De Lotto jackpot wordt verdeeld bij meerdere winnaars.
  • Er vindt accumulatie van de jackpot plaats.
  • Loten zijn verkrijgbaar bij elke CBNS agent.
  • De trekkingen vinden 2 keer per week plaats en wel op de woensdag en de zaterdag.
  • Op de trekkingsdagen kunnen er geen loten gekocht worden na 8 uur s’avonds. Na de televisie uitzending van de trekking kunnen loten gekocht worden voor de volgende trekking.
  • Prijzen t/m SRD 500,- kunnen door elke CBNS lotterij agent worden uitbetaald.
  • De winnaars van de prijzen boven de SRD 500,- melden zich aan de Dr. Sophie Redmondstraat 76 of bij het CBNS kantoor te Nickerie op de hoek van de A.K. Doerga- Sawstraat / Emmastraat 95 in de Doerga Mall, met medeneming van hun identiteitsbewijs of paspoort.
  • Prijzen welke niet binnen 90 dagen na de trekkingsdatum zijn afgehaald, vervallen ingevolge de wet aan de Staat.