header

Payday

 • De PayDay playslip heeft 5 deelnamevakken, elk met nummers van 1 t/m 50. U mag met 1, 2, 3, 4 of 5 deelnamevakken meespelen.
 • Selecteer 4 nummers van 1 t/m 50 in elk deelnamevak waarmee u wilt meespelen, door het nummerhokje dicht te kleuren zoals hieronder aangegeven:
 • Van het loterijsysteem krijgt u automatisch naast de door u gekozen 4 nummers, nog eens 10 series van 4 nummers waarmee u meedoet voor de lagere prijzen.
 • Als u een fout maakt op een deelnamevak, PROBEER DIT NIET UIT TE WISSEN OF DOOR TE HALEN, maar kleur gewoon het ONGELDIG hokje dicht. Ga daarna door met een ander deelnamevak.
 • Als u geen voorkeur voor specifieke nummers heeft dan kleurt u alleen het QUICK PICK (QP) hokje dicht.
 • Overhandig uw ingevulde playslip aan uw Loterij Agent, betaal het verschuldigd bedrag en neem uw lot in ontvangst.
 • Op het lot vindt u de nummers die u geselecteerd heeft en waarmee u dus met de trekking meedoet, 10 series van 4 nummers willekeurig door het systeem gekozen, de datum van de trekking, de prijs van het lot en identificatienummers.
 • CONTROLEER HET LOT ONMIDDELIJK om vast te stellen of de informatie erop correct is. Dit lot is uw enig geldig bewijsmiddel.
 • De MultiDraw (meervoudige trekkingen) optie is alleen bestemd voor het automatisch meedoen aan meerdere toekomstige trekkingen met dezelfde geselecteerde nummers. Met dezelfde nummers kunt u vooraf automatisch meedoen aan 2 opeenvolgende trekkingen. Als u slechts met één (1) trekking meedoet, gelieve dan het MultiDraw gedeelte niet in te vullen en gewoon over te slaan.
 • Contante geld prijzen worden uitgereikt wanneer u in willekeurige volgorde dezelfde nummers in één serie heeft gespeeld als de op de trekking getrokken nummers

  Match Win
  4 nummers goed
  in de 1e serie
  SRD 5.000 per maand gedurende12 opeenvolgende maanden (totaal = SRD 60.000)
  4 nummers goed
  in de 2e en de 3e serie
  SRD 5.000
  4 nummers goed
  in de 4e, 5e, 6e en 7e serie
  SRD 2.000
  4 nummers goed
  in de 8e, 9e, 10e en 11e serie
  SRD 1.000
  3 nummers
  in welke serie dan ook
  SRD 10
  2 nummers
  in welke serie dan ook
  Vrij lot


  Alle CBNS Lotterij Agenten kunnen prijzen tot maximaal SRD 500 uitbetalen. Prijzen boven SRD 500 moeten afgehaald worden bij het CBNS hoofdkantoor aan de Dr.Sophie Redmondstraat 76 of bij een andere door de CBNS aangewezen uitbetalingsinstantie.

 • Prijzen kunnen worden afgehaald binnen 90 dagen na de trekkingsdatum.