Tek'2

Tek'2

 • De Tek’2 playslip heeft 5 deelnamevakken, elk met 2 rijen met cijfers van 0 t/m 9. U mag met 1, 2, 3, 4 of 5 deelnamevakken meespelen.
 • Kies uit elk van de 2 rijen een cijfer van 0 t/m 9 in elk deelnamevak waarmee u wilt meespelen, door het nummerhokje dicht te kleuren zoals hiernaast aangegeven:
 • Selecteer daarna het type spel dat u wilt spelen: Straight (de door u geselecteerde cijfers moeten in dezelfde volgorde getrokken worden) of Any order (de door u geselecteerde cijfers mogen in willekeurige volgorde getrokken worden).
 • Selecteer nu het bedrag dat u wilt inzetten (SRD 1, 2, 3, 4, 5, 10 of 20).
 • Als u een fout maakt op een deelnamevak, PROBEER DIT NIET UIT TE WISSEN OF DOOR TE HALEN, maar kleur gewoon het ONGELDIG hokje dicht. Ga daarna door met een ander deelnamevak.
 • Als u geen voorkeur voor specifieke cijfers heeft dan kleurt u alleen het QUICK PICK (QP) hokje dicht.
 • Overhandig uw ingevulde playslip aan uw Loterij Agent, betaal het verschuldigd bedrag en neem uw lot in ontvangst.
 • Op het lot vindt u de nummers die u geselecteerd heeft en waarmee u dus met de trekking meedoet, de datum van de trekking, de prijs van het lot en identificatienummers.
 • CONTROLEER HET LOT ONMIDDELIJK om vast te stellen of de informatie er op correct is. Dit lot is uw enig geldig bewijsmiddel.
 • De MultiDraw (meervoudige trekkingen) optie is alleen bestemd voor het automatisch meedoen aan meerdere toekomstige trekkingen met dezelfde geselecteerde cijfers . Met dezelfde cijfers kunt u vooraf automatisch meedoen aan 6 opeenvolgende trekkingen. Als u slechts met één (1) trekking meedoet, gelieve dan het MultiDraw gedeelte niet in te vullen en gewoon over te slaan.
 • Contante geld prijzen worden uitgereikt wanneer u dezelfde cijfers heeft gespeeld als de op de trekking getrokken cijfers . Als u Straight Play als type spel had geselecteerd en u heeft in dezelfde volgorde, dezelfde cijfers als de getrokken cijfers, dan wint u 50 maal uw inzet. Als u Any Order als type spel had geselecteerd en u heeft in willekeurige volgorde dezelfde cijfers als de getrokken cijfers , dan wint u 25 maal uw inzet.

  Inzet bedrag Prijzen
    Straight Any Order
  SRD 1 SRD 50 SRD 25
  SRD 2 SRD 100 SRD 50
  SRD 3 SRD 150 SRD 75
  SRD 4 SRD 200 SRD 100
  SRD 5 SRD 250 SRD 125
  SRD 10 SRD 500 SRD 250
  SRD 20 SRD 1,000 SRD 500
 • Alle CBNS Loterij Agenten kunnen prijzen tot maximaal SRD 500 uitbetalen. Prijzen boven SRD 500 moeten afgehaald worden bij het CBNS hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat 76 of bij een andere door de CBNS aangewezen uitbetalingsinstantie.
 • Prijzen kunnen worden afgehaald binnen 90 dagen na de trekkingsdatum.