Intussen heeft de 863ste Jackpotwinnaar van zaterdag 25 juni 2011 zich aangemeld en dat is mevrouw Feliciene Mijnals. Zij is weduwe en moeder van 7 kinderen. Mevrouw Mijnals kocht haar winnend lot bij Anands Markt aan de Bonistraat # 163. Mevrouw Mijnals had haar lot verlegd en het is haar gelukt om het lot, voordat het vervallen is, terug te vinden. In eerste instantie dacht mevrouw Mijnals dat ze 4 cijfers goed had en melde zij zich met die veronderstelling aan bij het Lotto hoofdkantoor. Daar aangemeld werd haar doorgegeven dat ze de jackpot van Srd. 33.333,- gewonnen had. Zij was heel erg blij met het uitstekende nieuws. Mevrouw Mijnals is van plan met het geld haar huis te renoveren, haar dochter Audrey Faria nam voor haar de cheque in ontvangst.

532ste Jackpot levert de 870ste Jackpot winnaar op.

Deze wint SRD. 60.000,-

De 44 jarige meneer Afzalhoesein Moesafirhoesein is de 870ste Jackpotwinnaar van zaterdag 30 juli 2011 en kocht zijn winnende combinatie bij Sun Flower Supermarkt aan de Zinniastraat # 30. De heer Moesafirhoesein was aan het werk en pakte de krant met de bedoeling zijn lot te controleren. Tot zijn verbazing ondekte hij dat alle 6 cijfers voorkwamen op zijn lot. Om overtuigd te zijn vroeg de heer Moesafirhoesein een collega zijn lot nogmaals te controleren. Hij is heel erg blij met het gewonnen bedrag en zal daarmee zijn huis renoveren.