header

 

    DE 1013de PAYDAY TREKKING LEVERT DE 50ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP

      Deze wint SRD 60.000,- (12 opeenvolgende maanden SRD 5.000,-)     

 

De gelukkige Pay Day hoofdprijs winnaar van de trekking van 14 februari 2023 is de 67 jarige meneer Blokland. Hij is gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij kocht de winnende combinatie bij Xiao Xiao Supermarkt gevestigd aan de Boerbuiten weg # 66 te Paramaribo.

Meneer Blokland is heel erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten deze te besteden  aan het renoveren van zijn huis.

 

                                                                                                      CBNS feliciteert de Winnaar van harte!!

 

 


DE 1012de PAYDAY TREKKING LEVERT DE 49ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP

 

 

De gelukkige Pay Day hoofdprijs winnaar van de trekking van 10 september 2021 is de 54 jarige meneer Amat. Hij is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij kocht de winnende combinatie bij G.H Supermarkt gevestigd aan de Franchepane straat # 156 te Paramaribo. Meneer Amat koopt vaker loten op de plek waar hij de winnende combinatie kocht. Een paar dagen dagen na de trekking ging hij naar hetzelfde CBNS agentschap voor het kopen van nieuwe loten. Hij vroeg aan de verkoper om zijn vorige loten te controleren. Na controle van deze loten, vernam hij van de verkoper dat één van de combinaties op het lot overeenkwam met die van de trekking en hij dus de hoofdprijs gewonnen had. Hij won hierdoor SRD 60.000,-( 12 opeenvolgende maanden SRD 5000,-).

Meneer Amat is heel erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten deze te besteden aan het afmaken van zijn huis.

 

                                                                                         CBNS feliciteert de winnaar van harte!!

 

          

 

 

 

Meneer Aswien Walden is de gelukkige Payday hoofdprijs winnaar van de trekking  van vrijdag 16  augustus 2019 en won hierdoor SRD. 5000,- in de 2de serie. Hij kocht het winnend lot bij Fen Ta Supermarkt, gevestigd aan de Kasabaholoweg # 129.

 

 

 

 

DE 1010de PAYDAY TREKKING LEVERT DE 47ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP

De heer Kenneth Alberg is de gelukkige Pay Day winnaar van dinsdag 30 oktober 2018. Hij is 65 jaar oud en kocht zijn lot bij Xiong Supermarket, gevestigd aan de Koningstraat # 129. Hij koos voor een quick pick en controleerde zijn lot aan de hand van de trekkingresultaten uit de krant. Tot zijn verbazing kwam hij tot de ontdekking dat hij alle 4 cijfers goed had in de eerste serie en won hierdoor SRD 5000,- per maand gedurende 12 opéénvolgende maanden. Meneer Alberg is heel blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten het geld voorlopig op zijn rekening te storten.  

Namens de Canadian Bank Note Suriname feliciteren wij u van harte!

 


 

 

Het is mevrouw Gerda Wattamaleo's beste jaar.

Zij is namelijk de gelukkige PayDay hoofdprijs winnares van de trekking van vrijdag 29 juni 2018. Zij kocht het winnende lot bij Dja Foe Lie Supermarkt, gevestigd aan de Indira Ghandiweg # 859.

 


 

Mevrouw Orsine Maclean is de gelukkige Pay Day winnares van de trekking  van vrijdag 23 februari 2018  en won hierdoor een bedrag van SRD 5000,- in de tweede serie. Zij kocht het winnende lot bij de Nationale Loterij, gevestigd aan de Keizerstraat # 2-4.

 


 

Mevrouw Carmen Adelij is de gelukkige Pay Day winnares van de trekking van vrijdag 9 februari 2018. Zij won éénmalig SRD 5000,- in de 2e serie en kocht het winnend lot bij Gopie Markt, gevestigd aan de Tourtonnelaan # 149.

 


De heer Rabindranath Radhe is de gelukkige Pay Day winnaar van de trekking van woensdag 10 januari 2018. Hij won éénmalig SRD 5000,- in de tweede serie en kocht het winnende lot bij City Supermarkt, gevestigd aan de Kwattaweg # 381.

 


Mevrouw Lygia Liesdek is de gelukkige Payday winnares van de trekking van zaterdag 6 januari 2018 en won hierdoor éénmalig het bedrag van SRD 5000,- in de tweede serie. Zij kocht het winnende lot bij Rams the Spirit Of India, gevestigd aan de Joden Bredestraat # 13.

 


 

Mevrouw Lucia Daniel is de gelukkige Pay Day winnares van de trekking van dinsdag 11 juli 2017 en won hierdoor éénmalig het bedrag van SRD 5000,- in de tweede serie. Zij kocht haar lot bij Ishan Minimarkt, gevestigd aan de Indira Ghandiweg # 133.

 


DE 857ste  PAYDAY TREKKING LEVERT DE 45ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP.

 Het jaar 2017 is het Beste Jaar van meneer Werner Vreugd’s leven.

Hij is de gelukkige 45ste  PayDay hoofdprijswinnaar van de trekking van vrijdag 12 mei 2017. De heer Vreugd is 57 jaar oud en koos voor een quick pick die hij kocht bij Fenta Supermarket gevestigd aan de Kasabaholoweg # 129. Hij is een trouwe PayDay speler en mist geen enkel trekking. De heer Vreugd controleerde het lot aan de hand van een uitdraai van de getrokken nummers. Tot zijn verbazing kwam hij tot de ontdekking dat hij alle 4 cijfers goed had in de eerste serie en controleerde het minstens acht (8) keer. Hij is heel blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten het geld voorlopig op zijn bankrekening te storten, zodat hij rustig kan nadenken over de besteding ervan.

 Namens de Canadian Bank Note Suriname feliciteren wij u van harte!

  


 

Meneer Willem Joop is de gelukkige Pay Day winnaar die vier nummers goed had in de 2de serie en won hierdoor een bedrag van SRD 5000,- van de trekking van dinsdag 15 november 2016. Hij kocht het winnende lot bij Maurits Snack gevestigd aan de Heiligenweg # 3.

 


 

DE 773ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 44ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP.

Deze wint SRD 60.000,- ( SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden).

Het is het Beste Jaar van meneer Radjen Ramlal’s leven. Hij is de gelukkige PayDay hoofdprijswinnaar van de trekking van vrijdag 23 juli  2016. De heer Ramlal is 45 jaar oud en hij kocht zijn eigen combinatie bij Rossignol Lotto Verkooppunt gevestigd aan deJozef Israelstraat # 1. De heer Ramlal is heel erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten het geld voorlopig op zijn rekening te storten, zodat hij rustig kan nadenken waaraan hij het bedrag zal besteden.

 


 

 

De heer Achmed Millerson is de gelukkige PayDay winnaar die vier nummers goed had in de 2de serie en won hierdoor een bedrag SRD 5000,- van de trekking van op donderdag 19 november 2015. Hij kocht zijn lot bij Hai Tang Supermarkt gevestigd aan de Hogestraat 147.


 

DE 663ste  PAYDAY TREKKING LEVERT DE 43ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP.

Deze wint SRD 60.000,- ( SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden).

Het is het Beste Jaar van meneer J. Oedietram’s leven. Hij is de gelukkige PayDay hoofdprijswinnaar van dinsdag 30 juni 2015. De heer Oedietram is getrouwd en vader van 1 zoon. Hij koos voor een quick pick die hij kocht bij Jia Wang Supermarkt gevestigd aan de Hendrikstraat 8. De heer Oedietram is heel erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten het geld voorlopig op zijn rekening te storten, zodat hij rustig kan nadenken waaraan hij het bedrag zal besteden.


 

Mevr. Sharon Tjon Akon is een gelukkige PayDay winnares van vrijdag 05 juni 2015. Zij kocht de winnende combinatie bij Simon’s Supermarkt gevestigd aan de Gompertstraat 85. Zij won hierdoor een bedrag van SRD 5000,- 

De 605de PayDay trekking levert de 40ste hoofdprijswinnaar op.

Deze wint SRD 60.000,= (SRD 5000,= gedurende 12 opeenvolgende maanden.)

Het is het Beste Jaar van mevrouw Irma Hoebba - Jiawan haar leven. Zij is de gelukkige PayDay hoofdprijs winnares van vrijdag 05 december 2014. Mevrouw Hoebba is getrouwd en koos voor een quick pick, die zij kocht bij Wei Kuang Supermarkt gevestigd aan de Hendrikstraat #48. Mevrouw Hoebba is heel erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten het geld voorlopig op haar bankrekening te storten, zodat zij rustig kan nadenken waaraan het geld besteed zal worden.

 


 

598ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 39ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP. Deze wint SRD 60.000,- (SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden). 

Het is het Beste Jaar van mevrouw Lucia Daniel haar leven. Zij is de gelukkige 39ste PayDay hoofdprijswinnaar van Dinsdag 11 november 2014. Zij is 60 jaar, getrouwd en heeft 5 kinderen. Mevrouw Daniel kocht het winnend lot bij Ying Hao restaurant gevestigd aan de Abraham Samsonstraat 39. Mevrouw Daniel is heel erg blij met het gewonnen bedrag en zal rustig nadenken wat ze ermee zal doen.


 

DE 561ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 38ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP. Deze wint SRD 60.000,- (SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden).

Het is het Beste Jaar van meneer Johannes Djojoastro zijn leven. Hij is de gelukkige 38ste PayDay hoofdprijswinaar van vrijdag 4 juli 2014. Hij is 61 jaar, weduwnaar en heeft 4 kinderen. De heer Djojoastro kocht zijn winnend combinatie bij Lui’s Supermarkt gevestigd aan de Indira Ghandiweg # 587. Zijn schoonzoon Vincent Doerijat nam de cheque voor hem in ontvangst.


Dhr.Samirin Marjanom is de gelukkige PayDay winnaar van dinsdag 15 april 2014. Hij had alle vier nummers goed in de 4de serie en won hierdoor SRD 2.000,-. Het winnend lot werd gekocht bij Robby's Supermarkt gevestigd aan de Commissaris Thurkowweg # 281.


Dhr. Stanley Fernandes is de gelukkige PayDay hoofdprijswinnaar van dinsdag 15 april 2014. Hij is 75 jaar oud en getrouwd. De heer Fernandes kocht zijn lot bestaande uit zijn eigen nummers bij Cultuur Store gevestigd aan de Gongrijpstraat # 1. Meneer Fernandes controleerde zijn lot aan de hand van de trekkingsresultaten uit de krant. Tot zijn verbazing merkte hij dat hij alle 4 nummers goed had in de 1ste serie en hierdoor SRD 60.000 rijker geworden was. Dit gewonnen bedrag zal hij gedurende 12 opeenvolgende maanden in tranches van SRD 5.000,- ontvangen. Meneer Fernandes is heel erg blij met het gewonnen bedrag en zal hiermee zijn huis verbouwen.


De heer Kenneth Nelom is de gelukkige PayDay winnaar van vrijdag 11 april 2014. Hij had alle 4 cijfers goed in de 2de serie en won hierdoor SRD 5.000,-. De winnende combinatie kocht hij bij De Basis Supermarkt gevestigd aan de Watrakanustraat # 44.


De heer Gerrit Faerber is de gelukkige PayDay winnaar van vrijdag 14 maart 2014. Hij had alle vier nummers goed in de 2de serie en won hierdoor een bedrag van SRD 5.000.-. Het winnend lot werd gekocht in de Paramaribo Retail Office gevestigd aan de dr. Sophie Redmondstraat # 76


Mevrouw Roekinie Somowidjojo is de gelukkige PayDay winnares van vrijdag 21 februari 2014. Zij had alle 4 nummers goed in de 8ste serie en won hierdoor SRD 1.000,-. Het winnend lot werd gekocht bij Service Station van id siga gevestigd op de hoek van de Van Id Sigastraat en de Kwattaweg # 83.


Mevr. Muriel Gemerts is de gelukkige PayDay winnares van vrijdag 10 januari 2014. Zij won een bedrag van SRD 2.000,-. Het winnend lot werd gekocht bij Pakani Shopping Center gevestigd aan de Pakanistraat # 81.


Mevr. Ursula Pocorni is de gelukkige PayDay winnares van vijdag 3 januari 2014. Zij had alle 4 nummers goed in de 2de serie en won hierdoor SRD 5.000,- Zij kocht het winnend lot bij Fenta Supermarkt gevestigd aan de Kasabaholoweg # 129.


Mevr. Jacqueline Dorwart is een gelukkige PayDay winnares van de trekking die gehouden werd op disndag 24 december 2013. Zij kocht haar lot bij Chin Sie Fat Shop gevestigd aan de Waterkant 98. Mevr.Dorwart had alle vier cijfers goed in de 2de serie en won hierdoor SRD. 5.000,-


DE 496ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 36ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP. Deze wint SRD 60.000,- (SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden)

Het is het Beste Jaar van het leven van mevrouw Marlene Kasan. Zij is de gelukkige 36ste PayDay hoofdprijswinnares van zaterdag 10 november 2013. Zij is 47 jaar, woont samen en moeder van 2 kinderen. Het winnend lot kocht zij bij Shong Store Supermarkt gevestigd aan de Gompertstraat 306. Mevrouw Kasan ging naar voorgenoemde Lotto agent om loten te kopen en herinnerde zich dat ze haar oude loten nog moest controleren. Na controle van het lot vernam zij van de Lotto agent dat zij alle vier cijfers in de 1ste serie goed had en hierdoor SRD 60.000 (SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden) rijker was geworden. Mevrouw Kasan is erg blij met het gewonnen bedrag en zal het geld aanwenden om een woning op te zetten.


DE 465ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 35ste HOOFDPRIJSWINNAAR OP. Deze wint SRD 60.000,-(SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden).

Het is het Beste Jaar van mevrouw Santakoemarie Ramsaroep haar leven. Zij is de gelukkige 35ste PayDay hoofdprijswinnares van vrijdag 2 augustus 2013. Zij is 47 jaar en woont samen. Het winnend lot kocht zij bij Dja Foe Lee Supermarkt gevestigd aan de Indira Ghandiweg # 859. Haar levenspartner keek naar de trekking op de televisie en schreef de getrokken nummers op. Bij het controleren van de loten, zag hij dat de 4 getrokken nummers overeenkwamen met die in de eerste serie op het lot . Hij ging meteen naar mevrouw Ramsaroep om haar te vertellen dat zij de hoofdprijs van SRD 60.000 (SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden) had gewonnen. Zij is erg blij met het gewonnen bedrag en zal deze een goede bestemming geven.


De heer Ernst Berggraaf is de gelukkige PayDay winnaar van vrijdag 24 mei 2013. Hij had alle vier cijfers goed in de 2de serie en won hierdoor eenmalig SRD 5000,-. De winnende combinatie werd gekocht bij Libi Makandra gevestigd in Markt Zuid.


DE 400ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 33STE HOOFDPRIJSWINNAARS OP.

Het is het Beste Jaar van mevrouw Saraswatie Basdew haar leven. Zij is de gelukkige 33ste PayDay hoofdprijswinnares van vrijdag 28 december 2012. Zij is 42 jaar, woont samen en moeder van 1 zoon. Het winnend lot kocht zij bij A.Kiemfa Supermarkt gevestigd aan de Marowijnestraat 102. Mevrouw Basdew keek naar de trekking op de televisie en bij het controleren van haar loten ,zag zij dat ze alle 4 cijfers goed had in de eerste serie. Zij won hierdoor de hoofdprijs van SRD 60.000,- (SRD 5.000,- gedurende 12 opeenvolgende maanden.) Zij is erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten het geld voorlopig op haar rekening te storten.


Meneer Johannes Bruining is de gelukkige PayDay winnaar van vrijdag 15 juni j.l. Hij kocht zijn lot bij Yin Du Supermarkt gevestigd aan de Kernkampweg 34.

Mevrouw Diana Gorlitz-Abraham is de gelukkige PayDay winnares van vrijdag 01 juni j.l. Zij kocht haar lot bij Mundial Highway gevestigd aan de Highway 96.

DE 345ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 31ste HOOFDPRIJS WINNAAR OP.

 

Het is het Beste Jaar van de heer Alberts Benjamin's leven. Hij is de gelukkige 31ste PayDay hoofdprijswinnaar van vrijdag 8 juni j.l. Hij is 57 jaar en vader van 4 kinderen. Zijn winnend lot kocht hij bij Shell Maagdenstraat aan de Maagdenstraat. De heer Benjamin ging naar een Lotto-agent om zijn lot te controleren. In eerste instantie kon hij niet geloven dat hij alle 4 cijfers goed had in de eerste serie en dat hij de hoofdprijs van SRD 5000,- per maand gedurende 12 opeenvolgende maanden had gewonnen. Hij is erg gelukkig met het winnend bedrag en heeft besloten een deel van het geld aan zijn perceel te besteden.


Mevrouw Manisha Ramdayal - Nannan is de gelukkige PayDay winnares van vrijdag 18 mei 2012.

Zij won een bedrag van SRD 5000,-.Het winnend lot werd gekocht bij G.H Supermarkt aan de Ramdajalstraat # 17

DE 280ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 30ste HOOFDPRIJS WINNAAR OP.

 

Het is het Beste Jaar van de heer Mohioeddinkhan Dhauri's leven. Hij is de gelukkige 30ste Payday winnaar van dinsdag 25 oktober 2011. Hij is 60 jaar, getrouwd en vader van 5 kinderen. Zijn winnend lot kocht hij bij Winkel Satish aan de Indira Gandiweg # 3. De heer Dhauri was aan het werk toen hij zijn lot controleerde. In eerste instantie kon hij niet geloven dat hij alle 4 cijfers goed had in de eerste serie en dat hij de hoofdprijs van SRD. 5000,- per maand gedurende 12 opeenvolgende had gewonnen. Toen de heer Dhauri thuis kwam vroeg hij zijn vrouw om het lot nogmaals te controleren. Hij is erg gelukkig met het gewonnen bedrag en heeft besloten met het geld zijn huis te renoveren.

 

DE 277ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 29ste HOOFDPRIJS WINNAAR OP.

De heer Mision Geddeman is de gelukkige 29ste Payday hoofdprijswinnaar van vrijdag 14 oktober 2011. Hij is 41 jaar, woont samen en is vader van 3 kinderen. Zijn winnend lot kocht hij bij Wen Chen Supermarkt aan de Magentaweg # 2. Op de avond van de trekking keek de heer Geddeman naar de Payday trekking via de televisie. Tot zijn verbazing zag hij dat hij alle 4 cijfers goed had in de eerste serie. De heer Geddeman wint hierdoor de hoofdprijs van SRD. 5000,- per maand gedurende de 12 opeenvolgende maanden. Hij is heel erg blij met het gewonnen bedrag en heeft besloten met het geld een perceel te kopen.


DE 207de PAYDAY TREKKING LEVERT DE 22ste WINNAAR OP.

 

22ste Payday Winnaar

Mevrouw Indrakoemarie Basdew is de gelukkige 22ste PayDay winnaar van vrijdag 11 februari 2011. Zij kocht haar winnend lot bij Comfort Supermarkt aan de Kwattaweg 488. In eerste instantie stapte ze naar een lotto agent om haar loten te controleren en tot haar verbazing verwees de lotto verkoper haar naar het CBNS hoofdkantoor voor het in ontvangst nemen van haar geldprijs. Mevrouw Basdew had toen nog geen idee dat zij de hoofdprijs winnaar gewonnen had. De volgende dag besloot mevrouw Basdew om haar lot zelf te controleren. Ze ontdekte toen dat ze alle 4 cijfers goed had in de eerste serie van haar lot. Mevrouw Basdew kon haar tranen niet bedwingen van blijdschap. Zij heeft besloten het geld voorlopig op haar rekening te storten.

DE 202de PAYDAY TREKKING LEVERT DE 22ste WINNAAR OP.

PayDay Winnaar 22

De heer Etgar Leefland is de gelukkige 22dte PAYDAYwinnaar van dinsdag 25 januari 2011. Hij is 71 jaar, woont samen en is vader van 1 kind. Op die bewuste avond keek hij naar de Pay Day trekking op de televisie en schreef de getrokken nummers op. Na de trekking, pakte hij zijn loten en vervolgens controleerde hij ze. De heer Leefland zag dat alle 4 cijfers correct waren in de eerste serie, maar kon het niet geloven en vroeg zijn partner het lot nogmaals te controleren. Na overtuigd te zijn belde hij zijn dochter meteen op om haar het uitstekende nieuws te vertellen. Dat hij SRD 5000,- per maand, gedurende 12 opéénvolgende maanden in ontvangst mag nemen, stemt hem heel goed. De heer Leefland is van plan met het geld zijn huis te renoveren.


DE 198ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 19de WINNAAR OP.

padyday winaaar 19


Het is het Beste Jaar voor mevrouw Erstella Bruinhart leven . Zij is de gelukkige 19de winnaar van dinsdag 11 januari 2011. Mevrouw Bruinhart is 70 jaar en is moeder van 9 kinderen. Ze koos voor een quick pick bij Ram Supermarkt aan de Indira Ghandiweg 667 Toen ze ontdekte dat ze had gewonnen was ze heel erg blij en vertelde haar huisgenoten het uitstekende nieuws. Mevrouw Bruinhart is van plan het geld voorlopig op haar rekening te storten.

DE 130ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 15de WINNAAR OP.

 

johnny martosemito

 

Het is het Beste Jaar voor de heer Johnny Martosemito leven . Hij is de gelukkige 15de PAYDAY winnaar van de PayDay trekking op dinsdag 14 mei 2010. Hij is 49 jaar, getrouwd en is vader van 2 kinderen. De avond van de trekking keek de heer Martosemito naar de televisie en schreef de getrokken nummers op. In eerste instantie kon hij het niet meteen geloven dat hij de hoofdprijs had gewonnen en controleerde hij zijn lot nogmaals. Hij was zo verheugd, dat hij sprakeloos was en begon te wuiven met zijn handen. De andere huisgenoten vroegen zich af wat er aan de hand was en toen hij van vreugde bijkwam vertelde de heer Martosemito hun het geweldig nieuws. Met het is hij van plan zijn huis te repareren. Zijn zoon Gregory Martosemito nam voor hem de cheque in ontvangst.


DE 83ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 13de WINNAAR OP.

hoeseinie

 

Het is het Beste Jaar van de heer Mohamedhanief Hoesenie leven . Hij is de gelukkige 13de PAYDAYwinnaar van de PayDay trekking van vrijdag 20 november 2009. Hij is 71 jaar, getrouwd en is vader van 6 kinderen. De dag na de trekking pakte de heer Hoesenie de krant met de bedoeling zijn loten te controleren. In eerste instantie kon hij het niet meteen geloven dat hij de hoofdprijs had gewonnen en pakte toen de andere dagbladen om zijn lot nogeens te controleren. Maar was toch nog niet zeker en vroeg zijn neef het lot nogmaals te controleren. De heer Hoesenie is heel erg blij en heeft besloten het geld voorlopig op zijn bankrekening te storten.

DE 80ste PAYDAY TREKKING LEVERT DE 12de WINNAAR OP.

 

Mohamed Ataoellah

 

De heer Mohamed Ataoellah is de gelukkige 12de PAYDAYwinnaar van dinsdag 10 november 2009. Hij is 32 jaar, woont samen en is vader van 2 kinderen. Op die bewuste avond keek hij naar de Pay Day trekking op de televisie en schreef de getrokken nummers op. Na de trekking, pakte hij zijn loten en vervolgens controleerde hij ze. De heer Ataoellah zag dat alle 4 cijfers correct waren in de eerste serie, maar kon het niet geloven en vroeg zijn partner het lot nogmaals te controleren. Dat hij SRD 5000,- per maand, gedurende 12 opéénvolgende maanden in ontvangst mag nemen, stemt hem heel goed.