header

De heer Marcel Pika is de gelukkige 1263ste Match3 winnaar van woensdag 15 augustus 2012. Hij kocht de winnende combinatie bij Merto Supermarkt gevestigd te Tamanredjo serie no 30.

De heer Stuart Wongsodikromo is de gelukkige 1262ste Match3 winnaar van woensdag 15 augustus 2012.Het winnend lot werd gekocht bij Xiong Supermarkt gevestigd aan de Koningstraat 129.

Mevrouw Nathalie Drooduin-van Bosse is de gelukkige 1264ste Match3 winnares van woensdag 22 augustus 2012. Zij kocht haar lot bij Chin Sie Fat Snackbar gevestigd aan de Waterkant 98.